Terms and Conditions

In het kader van de wet AVG (in Europa GDPR genaamd) moeten bedrijven vanaf 25 mei 2018 voldoen aan een aantal normen op het gebied van gegevensbewaring en –bescherming. Ook moeten bedrijven aangeven hoe ze met persoonsgevoelige informatie omgaan.
Op deze pagina geven we aan hoe we hiermee om gaan. We zijn nog aan het ontdekken wat er wel en niet op ons van toepassing is, dus het onderstaande is onderhevig aan voortschrijdend inzicht. We zullen deze tekst aanpassen als nieuwe inzichten dat wenselijk maken. Boven aan deze tekst staat de datum van de laatste revisie. Eventuele onnauwkeurigheden in deze tekst kunnen geen grond zijn voor enige juridische actie.

Identiteit
Onze identiteit is Huub Keulers Media Services. We staan ingeschreven in het KvK onder nummer 58968210.

Zorgvuldige omgang met uw gegevens
We gaan zo zorgvuldig mogelijk met uw gegevens om. Ook de gegevens van uw relaties behandelen we met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

Inventaris
De volgende gegevens slaan we op: Voor- en achternaam; bedrijfsnaam; adres; postcode; woonplaats; telefoonnummers (mobiel en vast), email adres(sen); websites; data laatste contact, onze email wisseling; uw bank gegevens en uw KvK nummer. Ook uw sociale media accounts en pagina’s willen we nog wel eens op slaan, omdat we onze PR ook via onze Social Media kanalen doe (Facebook en Instagram). We publiceren echter nooit portret-achtige foto’s van klanten zonder toestemming vooraf.

Grondslagen en doelstellingen
De grondslagen waarop we uw gegevens op slaan zijn die van ‘uitvoering van een overeenkomst’ en van ‘Gerechtvaardigd Belang’. Uw gegevens worden opgeslagen voor twee doelstellingen: het uitvoeren van uw opdrachten, en het laten zien van ons werk (via Direct marketing en Social Media Marketing).

Gevoelige informatie
In principe slaan we geen gevoelige informatie op. Dat is niet de aard van onze bedrijfsvoering. Dus informatie over huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, medische problematiek, etc. komen in onze gegevens niet voor.

Vertrouwelijkheid
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Ze worden niet aan derden ter hand gesteld. De enige uitzondering hierop is dat we uw gegevens aan een collega fotograaf geven die een opdracht voor u gaat doen als we zelf verhinderd zouden zijn. Als dit al gebeurt wordt dit vooraf met u gecommuniceerd.

Gegevensopslag, bescherming en duur
Uw gegevens worden opgeslagen in onze financiële administratie, in ons email programma en in onze kalender. De beveiliging van onze gegevens is basaal. De genoemde programma’s zijn beschermd met een password/username en ons netwerk wordt beschermd door een firewall. Onze website is beveiligd tegen inbreuk en hacking. Onze telefoons synchroniseren met deze gegevens. Ook deze is beschermd met een code.
Bovengenoemde gegevens worden door ons, als backup, naar drie externe harde schijven weggeschreven. Een backup ligt buitenshuis in een afgesloten kluis. Met enige regelmaat schonen we onze gegevens op. Gegevens van relaties met wie we verder geen contact meer heb worden na vijf jaar verwijderd uit onze systemen.
Onderaan deze pagina vindt u links naar de Verwerkersovereenkomsten met de partijen wiens diensten we gebruiken.

Aansprakelijkheid
Wij, noch ons bedrijf, kunnen aansprakelijk worden gesteld voor schade die u ondervindt door gebruik van uw gegevens dat plaatsvind zonder onze toestemming.

Toestemming
Iedereen die ons contactformulier gebruikt, en/of een opdracht verleent, geeft aan dat we zijn of haar gegevens mogen opslaan op de manier zoals hierboven aangegeven, en voor de doelstellingen hierboven aangegeven.

Portretrecht
Met grote regelmaat maken we foto’s van mensen. Ze staan dan zeer herkenbaar op de foto. Voor zover we de wet nu begrijpen valt het recht rond iemands’ portret onder het portretrecht, en niet de nieuwe wet op de privacy. Dat betekent dat er in dit opzicht niets verandert. We adviseren opdrachtgevers nog steeds om in hun arbeidscontracten en regelementen voor evenementen op te nemen dat het de opdrachtgever vrij staat om mensen te laten fotograferen en de beelden commercieel te gebruiken.

Inzage
U heeft ten alle tijden het recht om de gegevens op te vragen die we van u heb opgeslagen, voor zover ze onder de wet AVG vallen.

Klachten
Mocht u problemen hebben met de gegevens die we van u heb opgeslagen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Powered by PhotoDeck